Stand In data Support

      Välkommen, Öppet Måndag tom Fredag 10.00-17.00, Lördag stängt.

 

.


Vi är ett IT företag med 33 års gedigen erfarenhet som hjälper små och medelstora företag med installation av datorer, inköp av datorhårdvara och marknadsföring på Internet. Vi reparerar serva datorer såväl som Mac o Pc.

Små företag tycker att det är viktigt att vi kommer ut till kunden så fort problemet uppkommer. Vi arbetar dock konstant med proaktiv service vilket sertill att företag är förberedda inför eventuella problem.